Pizza Gustavo Szynka 410g

Pizza Gustavo Szynka i Pieczarka 425g

Pizza Gustavo Salami 380g

Pizza Gustavo 4 sery 335g

Pizza Rossa 4 sery 300g

Pizza Rossa szynka i pieczarki 320g

Pizza Rossa z pieczarkami 340g

Pizza Rossa Pepperoni 320g

Pizza Rossa Hawajska 355g

Pizza Domana Pieczarka 305g

Pizza Domana pepperoni 305g

Pizza Domana szynka i pieczarki 305g

Pizza Burger Szynka 2x154g